ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  • Διαμόρφωση-Σύνταξη συμβατικών κειμένων
  • Παρακολούθηση τήρησης συμβατικών δεσμεύσεων
  • Τροποποίηση συμβατικών κειμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εντολέως-πελάτη
  • Εξώδικος και δικαστηριακός χειρισμός
  • Αγγλική Νομική Ορολογία

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, καθώς το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει πλήθος νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το Δίκαιο των Συμβάσεων.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ