ΠΡΟΦΙΛ

Στο δικηγορικό γραφείο «Αλέξανδρος Φάρος & Συνεργάτες» προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους κλάδους δικαίου.

Το δικηγορικό γραφείο «Αλέξανδρος Φάρος & Συνεργάτες» εδρεύει στην Αθήνα, και ιδρύθηκε το έτος 2010 από τον Δικηγόρο Αλέξανδρο Ι. Φάρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο αστικό, ποινικό, εμπορικό και φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συμβάσεων, αλλά δυνάμεθα να καλύψουμε όλο το εύρος του δικαίου, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες για κάθε νομικό πρόβλημα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο σε επίπεδο γνωμοδοτήσεων, συμβουλευτικής δικηγορίας και εξωδικαστικού συμβιβασμού, όσο και κατόπιν προσφυγής στη Δικαιοσύνη, πανελλαδικώς και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

Αν και νεοσυσταθέν, το γραφείο μας ήδη έχει αναπτύξει μεγάλο κύκλο εργασίων και εξυπηρετεί ευρύ πελατολόγιο, το οποίο αναπτύσσεται, συνεχώς λόγω της επιτυχούς και με συνέπεια παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών. Συνεργαζόμαστε με δικηγορικά γραφεία στις λοιπές πόλεις της Ελλάδας, καθώς και του εξωτερικού, όπως επίσης και με άλλους έμπειρους επαγγελματίες όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, εμπειρογνώμονες πάσης φύσεως και μεσιτικά ή τεχνικά γραφεία. Προσφάτως δε, εντάχθηκε στο δυναμικό μας διαπιστευμένος Δικαστικός Διαμεσολαβητής.

Η βάση της πελατείας μας αποτελείται κυρίως από φυσικά και νομικά πρόσωπα  που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο φάσμα υποθέσεων.

Το προσωπικό του γραφείου μας αποτελείται από συνεργαζόμενους δικηγόρους και συνεργάτες με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίοι παρέχουν στους πελάτες μας τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία τους στους τομείς της εξειδίκευσής τους, με γνώμονα την αποδοτική κάλυψη κάθε τομέα δικαίου, επικουρούμενοι από αποτελεσματικό γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό υποστηριζόμενοι από σύγχρονη μηχανοργάνωση, υλικοτεχνική και τεχνολογική υποδομή.

Πρωταρχικό στόχο του γραφείου μας αποτελεί η γρήγορη και αποτελεσματική παροχή νομικών υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας, είτε πρόκειται για μεγάλες εμπορικές εταιρίες και επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες, μέσω της διαπίστωσης των πραγματικών αναγκών τους και της επίλυσης του νομικού προβλήματός τους, διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας και στενής προσωπικής επαφής με κάθε υπόθεση, με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Τονίζουμε ότι η διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες μας είναι η προτεραιότητά μας, προφέροντας αποκλειστικά προσωπικές και συμφέρουσες, από πλευράς χρόνου και κόστους, λύσεις σε κάθε νομικό πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει, όντας ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι σε αυτούς.

Παρακατώ, μπορείτε να δείτε μερικές από τις φωτογραφίες των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του δικηγορικού γραφείου μας.

 

  

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ