Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξένησε στον ευρύτερο νομικό κόσμο η υπ’αριθμ. 263/2019 ΜΠρΝαυπλ, διά της οποίας αντιμετωπίστηκε το νομικό ζήτημα της διατάραξης της συνιδιοκτησίας από βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι πολλά από τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις μετατρέπονται σε χώρους πλήρους «αναρχίας» με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το άρθρο 1000 ΑΚ που ορίζει ότι ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαίωμα τρίτων, να διαθέσει κατ’αρεσκεία και να αποκρούσει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό (ΑΠ 1044/2011 Τ.Ν.Π. Νόμος).

Καταρχήν, συγγένεια εξ’ αίματος μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει:

Παύση της ποινικής δίωξης για σωματικές βλάβες εξ αμελείας υπό τον νέο ΠΚ 

Γεώργιος Πλαγάκος Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Η θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ δεν θα έχει επιπτώσεις μόνο σε εμβληματικού χαρακτήρα υποθέσεις και αξιόποινες πράξεις, όπως τα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, η πρόωρη απόλυση καταδικασθέντων για πολύ σοβαρά αδικήματα και ο χαρακτήρας της ενεργητικής δωροδοκίας ως κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ