Σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο» (ΑΔΑ 6Γ7Α46ΜΠ3Ζ-5ΒΣ) επισημαίνεται ότι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σ.Δ.Υ.Α., αποφασίστηκε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σ.Δ.Υ.Α., αποφασίστηκε

Αποχή Δικηγόρων 09 έως 15 Δεκεμβρίου 2015

Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2015 16:10

Kατόπιν της συγκλήσεως της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αποφασίσθηκε αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους για την περίοδο 09 έως 15  Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την από 29-10-2015 ανάρτηση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Σελίδα 1 από 4

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ