Δεν παρατείνεται εκ νέου η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015 14:55

Σύμφωνα με την από 29-10-2015 ανάρτηση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

"Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώθηκε ότι δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ᾽αριθμ. 49214/21-7-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525) η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ᾽αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ᾽αρ. 70905/29-9-2015 όμοια (Β΄ 2110). Κατά συνέπεια από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 γίνονται όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης."

Πηγή: http://www.odee.gr

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Δεν παρατείνεται εκ νέου η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως