Φορολογικό Δίκαιο

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 08:40

ΣτΕ: Αμεσα εκτελεστές πρωτόδικες αποφάσεις

Αμεσα εκτελεστές θα είναι, με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (35-16/2013), οι πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

 

Το ανώτατο δικαστήριο με απόφασή του βάζει τέλος στην άκριτη χορήγηση αναστολών στις πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις, αποσκοπώντας αφενός στην άμεση είσπραξη χρημάτων, αφετέρου στην ταχύτερη εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων που στοιβάζονται στα πινάκια.Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα αλλά και την Eυρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι στις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης αναστολής πρωτόδικης απόφασης από τα Διοικητικά Δικαστήρια μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η κύρια προσφυγή μπορεί να γίνει δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρωτόδικη απόφαση θα είναι άμεσα εκτελεστή.

Οπως επισημαίνουν σε δύο σχετικές αποφάσεις οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου «Ο περιορισμός αυτός, ο οποίος συνίσταται στη μη πρόβλεψη ως λόγου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης και της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης που επέρχεται τυχόν από αυτήν, δεν εκκινείται, πάντως, έως του σημείου πλήρους κατάλυσης του δικαιώματος χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας και, επομένως, είναι συνταγματικά ανεκτός, δεδομένου μάλιστα και ότι η πρόδηλη βασιμότητα του ασκηθέντος ενδίκου μέσου, που θεσπίζεται ως λόγος αναστολής, σχετίζεται ευθέως με το αντικείμενο της δίκης. Η επίμαχη ρύθμιση δεν παρίσταται ως μέτρο δυσανάλογο σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από τον νόμο σκοπούς δημοσίου συμφέροντος».

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Φορολογικό Δίκαιο