Ποινικό Δίκαιο

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 08:39

Υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου στα αυτόφωρα αδικήματα;

 Σύμφωνα με τη μελέτη του κου Αθανάσιου Κ. Κονταξή, Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου, Δ.Ν., η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό “Ποινικά Χρονικά” (τεύχος 1 έτους 2012, σελ.72), δεν υφίσταται η υποχρέωση κατάθεσης του παραβόλου των 100 ευρώ στα αυτόφωρα αδικήματα. Αναφέρει, ειδικότερα, ο έγκριτος δικαστικός λειτουργός «Δεν μπορεί συνεπώς η άνω απαίτηση να ισχύσει στα αυτόφωρα κατ’έγκληση διωκόμενα εγκλήματα ως εκ του πράγματος. Είναι σαφές ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου υπάρχει όταν η έγκληση και η μήνυση υποβάλλεται. «Κατά την υποβολή» (άρθρα 42 παρ.4, 46 παρ.2 ΚΠοινΔ), ήτοι όταν αυτή έχει συνταχθεί προηγουμένως και έτσι έτοιμη υποβάλλεται, και δεν μπορεί να αφορά αυτόφωρα εγκλήματα. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4055/2013 κατά την οποία η υποχρέωση παραβόλου δικαιολογείται, διότι «η κατάθεση μηνύσεων και εγκλήσεων βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και εκ του γεγονότος ότι υποβάλλονται αδαπανώς. Είναι ορθό ο κινητοποιών το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης να καταβάλει υπέρ του δημοσίου ένα συμβολικό ποσό γι’αυτό…”, πράγμα που δεν συμβαίνει επί των αυτοφώρων εγκλημάτων.»

και

«ν.4139/2013: Καταργείται η υποχρέωση υποβολής αιτήματος αναβολής προ 5 ημερών – 1 παράβολο για περισσότερους εγκαλούντες

Σύμφωνα με το α.100 παρ.2 του ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα το αίτημα αναβολής προ 5 ημερών από την ημερομηνία της δικασίμου, εφόσον και ο λόγος αναβολής είχε αναφανεί ήδη. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.2Α του ως άνω νόμου, στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κ.Π.Δ. προστίθεται εδάφιο κατά το οποίο: «Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 Β του ίδιου άρθρου, προστίθεται στο άρθρο 322 παρ.1 ΚΠΔ εδάφιο, κατά το οποίο: «Σε περίπτωση που η προσφυγή ασκείται από περισσότερους κατηγορουμένους, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο.»

Σχολιασμός: Συνεπώς, με τον ως άνω νόμο δόθηκε η αναγκαία διευκρίνιση σε ένα ζήτημα που είχε ως αποτέλεσμα πολλά ένδικα μέσα να απορριφθούν ως απαράδεκτα ελλείψει αριθμού παραβόλων αναλόγου των ασκούντων τα ένδικα μέσα.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Ποινικό Δίκαιο