Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Α-οικ.61041/5235 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3019/Β/28-11-2013,

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208),

Ο άρτι ψηφισθείς Κώδικας Δικηγόρων, πριν κλείσει ένα μήνα ισχύος του, βαίνει προς τροποποίηση:

Σελίδα 2 από 2

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ