Αναστολή της εφαρμογής του δικονομικού μέτρου της κοινωφελούς εργασίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α134/09-08-2019) ορίζεται ότι:

Με την πρόσφατη εγκύκλιο υπ'αριθμ. 9/24.2.2017 του, το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4442/2016 για την απλούστευση του πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 3152/30-09-2016) η υπ’αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με την οποία καθορίστηκε

Στο ΦΕΚ Τεύχος Α-65/28-06-2015, δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την τραπεζική αργία από τις 29-06-2015 έως τις 06-07-2015 και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, αυτή είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 05 Ιουλίου 2015, σχετικά με τους διορισμούς των Δικηγόρων και εν γένει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Πηγή: www.ert.gr

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος υπ’αριθμ. 4242/2014 (ΦΕΚ Α' 50/28-02-2014) με τίτλο «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις (τροποποιήσεις στις επαγγελματικές μισθώσεις)»

 

Σελίδα 1 από 2

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ