Με την υπ' αριθμ. 1652/2019 απόφαση του ‘Αρειου Πάγου (Τμήμα ΣΤ’ Ποινικό) αναιρέθηκε η καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, κάνοντας δεκτό λόγο αναίρεσης περί εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε μετά τηδημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης και σε συνδυασμό με το άρθρο 469 ΠΚ όπως σήμερα ισχύει.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο εφάρμοσε αυτεπαγγέλτως ως επιεικέστερη τη διάταξη του άρθρου 469 ΠΚ, αφαιρώντας τα χρέη που προέκυπταν από εγγραφές εικονικών φορολογικών στοιχείων στον οικείο πίνακα, κρίνοντας ότι δεν θεμελιώνεται η αξιόποινη πράξη για την τέλεση της οποίας κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων με την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης αυτής είναι το συνολικό χρέος να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Με την πλέον πρόσφατη υπ' αριθμ. 1402/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα ΣΤ Ποινικό) έκρινε ότι αξιόποινες πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια τελεσθείσες προ του μηνός Μαρτίου 2016, εμπίπτει, μετά την επιεικέστερη ποινική διάταξη του άρθρου 314 ΠΚ του νέου Ποινικού Κώδικα, στις περιγραφόμενες πράξεις του άρθρου 8 Ν. 4411/2016 παραγραφής και παύσης ποινικής δίωξης, δεχόμενη ότι πράξεις, οι οποίες με βάση τον νέο ποινικό κώδικα (Ν. 4619/2019) τιμωρούνται πλέον με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, εμπίπτουν στις διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016, εφόσον τελέστηκαν έως 31 Μαρτίου 2016.

 

Η απόφαση έχει ως εξής:

 

Αριθμός 1466/2019

 

 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, Ε'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Διονυσία Μπιτζούνη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.75/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια, Μαρία Βασδέκη, Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού και Στυλιανό Δαρέλλη, Αρεοπαγίτες. 

Αγωγή αδικοπραξίας λόγω προσβολής προσωπικότητας ΑΚ 57-59, ΑΚ 914, ΑΚ 932. Άρθρο μόνο Ν. 1178/1981 και υποχρεωτική προδικασία για το παραδεκτό της αγωγής. Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης ελλείψει προδικασίας κοινοποιήσεως εξώδικης οχλήσεως. Καταδίκη ενάγοντος στη δικαστική δαπάνη του εναγόμενου.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός Ν. 146/1914. Προσεπίκληση – Ανακοίνωση Δίκης. Πρόσθετη Παρέμβαση. Χρήση τίτλου εφημερίδας εν δυνάμει παραπλανητικού για τους αναγνώστες. Παραδεκτό προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή και προϋπόθεση ύπαρξης δύο αναγκαίων έννομων σχέσεων. Παραδεκτό πρόσθετης παρέμβασης δικαιούχου εμπορικών σημάτων. Έλλειψη ηχητικής και οπτικής ομοιότητας τίτλων εφημερίδων. Έλλειψη διακριτικής δύναμης κοινόχρηστης λέξης. Χρήση λέξεως στενά συνδεδεμένης με οικείο χώρο συναλλαγών.  Διαφορετικό εμπορικό κοινό – κύκλος πελατείας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Έλλειψη σκοπού ανταγωνισμού. Ύπαρξη πληθώρας ομότιτλων εντύπων. Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως συνεκτιμώμενης της συνολικής οπτικής, ηχητικής, χρωματικής και εννοιολογικής εντύπωσης. Μη πρόκληση μειώσεως πωλήσεων, απόσπασης πελατείας και αύξησης κύκλου εργασιών ανταγωνιστικής επιχειρήσεως. Απορρίπτει αγωγή. Δέχεται πρόσθετη παρέμβαση. Επιδικάζει δικαστική δαπάνη.

 

 

Σελίδα 1 από 3

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ