ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΦΑΡΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986 και ολοκλήρωσε με άριστα τον κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσής του στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ".
 Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το έτος 2008 με υψηλό βαθμό, ενώ είναι νυμφευμένος και από τον γάμο του έχει αποκτήσει έναν υιό.

Ασκεί το λειτούργημα του Δικηγόρου ήδη από το έτος 2010, οπότε και διοριστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με εξειδίκευση στις πάσης φύσεως αστικές, ποινικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ διετέλεσε συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου Μ. Βορίδη & Εμμ. Μαργωμένου, έχοντας αποκτήσει πλούσια δικαστηριακή εμπειρία, η οποία καθημερινώς εμπλουτίζεται σε νέους κλάδους Δικαίου. Από το έτος 2010 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα ασκώντας μαχόμενη δικηγορία, με εξειδίκευση στις υποθέσεις συκοφαντικής δυσφημίσεως διά του Τύπου ως μέσου, καθώς και εν γένει στο Αστικό, Ποινικό και Εμπορικό Δίκαιο, έχοντας διεκπεραιώσει στο σύνολο της μέχρι σήμερα επαγγελματικής του σταδιοδρομίας με επιτυχία πλήθος αστικών, ποινικών και εμπορικών υποθέσεων. Παράλληλα έχει διατελέσει και εξακολουθεί να είναι Νομικός Σύμβουλος σε πλήθος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, σε εξωτερική ή μόνιμη συνεργασία. Κατέχει άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα, έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

Τα έτη 2011-2012, παράλληλα με την άσκηση του λειτουργήματος της Δικηγορίας, εργάστηκε ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, αποκτώντας εκτός των άλλων, πλούσια εμπειρία στο νομοθετικό και νομοπαρασκευαστικό έργο, ενώ τα έτη 2014-2015 εργάστηκε ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας.

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΦΑΡΟΣ