Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 4250/2014, υπό τις εκεί οριζόμενες προυποθέσεις, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών. Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο 

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη σε εγκύκλιο της (10/2013)

Ποινικό Δίκαιο

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013 14:18

Παραγραφή ή παύση ποινικής διώξεως για αδικήματα μικρής απαξίας!

 

Σύμφωνα με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/11-10-2013), κρίνονται ως παραγεγραμμένα και παύει η ποινική δίωξη των ποινικών αδικημάτων που τελέστηκαν έως τις 31-08-2013.

Εμπορικό Δίκαιο

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 08:42

Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013: το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

Αστικό Δίκαιο

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 08:42

Σ.τ.Ε. 738/2012 Ε.Α. Συνταγματικότητα παραβόλου επί ασφαλιστικών μέτρων

Φορολογικό Δίκαιο

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 08:40

ΣτΕ: Αμεσα εκτελεστές πρωτόδικες αποφάσεις

Αμεσα εκτελεστές θα είναι, με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (35-16/2013), οι πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ