Με την πλέον πρόσφατη υπ' αριθμ. 1402/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα ΣΤ Ποινικό) έκρινε ότι αξιόποινες πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια τελεσθείσες προ του μηνός Μαρτίου 2016, εμπίπτει, μετά την επιεικέστερη ποινική διάταξη του άρθρου 314 ΠΚ του νέου Ποινικού Κώδικα, στις περιγραφόμενες πράξεις του άρθρου 8 Ν. 4411/2016 παραγραφής και παύσης ποινικής δίωξης, δεχόμενη ότι πράξεις, οι οποίες με βάση τον νέο ποινικό κώδικα (Ν. 4619/2019) τιμωρούνται πλέον με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, εμπίπτουν στις διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016, εφόσον τελέστηκαν έως 31 Μαρτίου 2016.

 

Η απόφαση έχει ως εξής:

 

Αριθμός 1466/2019

 

 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, Ε'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Διονυσία Μπιτζούνη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.75/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια, Μαρία Βασδέκη, Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού και Στυλιανό Δαρέλλη, Αρεοπαγίτες. 

Αγωγή αδικοπραξίας λόγω προσβολής προσωπικότητας ΑΚ 57-59, ΑΚ 914, ΑΚ 932. Άρθρο μόνο Ν. 1178/1981 και υποχρεωτική προδικασία για το παραδεκτό της αγωγής. Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης ελλείψει προδικασίας κοινοποιήσεως εξώδικης οχλήσεως. Καταδίκη ενάγοντος στη δικαστική δαπάνη του εναγόμενου.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός Ν. 146/1914. Προσεπίκληση – Ανακοίνωση Δίκης. Πρόσθετη Παρέμβαση. Χρήση τίτλου εφημερίδας εν δυνάμει παραπλανητικού για τους αναγνώστες. Παραδεκτό προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή και προϋπόθεση ύπαρξης δύο αναγκαίων έννομων σχέσεων. Παραδεκτό πρόσθετης παρέμβασης δικαιούχου εμπορικών σημάτων. Έλλειψη ηχητικής και οπτικής ομοιότητας τίτλων εφημερίδων. Έλλειψη διακριτικής δύναμης κοινόχρηστης λέξης. Χρήση λέξεως στενά συνδεδεμένης με οικείο χώρο συναλλαγών.  Διαφορετικό εμπορικό κοινό – κύκλος πελατείας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Έλλειψη σκοπού ανταγωνισμού. Ύπαρξη πληθώρας ομότιτλων εντύπων. Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως συνεκτιμώμενης της συνολικής οπτικής, ηχητικής, χρωματικής και εννοιολογικής εντύπωσης. Μη πρόκληση μειώσεως πωλήσεων, απόσπασης πελατείας και αύξησης κύκλου εργασιών ανταγωνιστικής επιχειρήσεως. Απορρίπτει αγωγή. Δέχεται πρόσθετη παρέμβαση. Επιδικάζει δικαστική δαπάνη.

 

 

GDPR: Η οικειοθελής ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεκμήριο υπέρ της επιθυμίας του χρήστη για δημοσιοποίηση των δεδομένων του και συνιστά λόγο άρσεως της απαγόρευσης της χρήσεώς τους.

Σελίδα 1 από 2

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ