ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών υπηρεσιών αναφορικά με πλήθος θεμάτων αστικής φύσεως, όπως υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά ζητήματα, συναινετικά διαζύγια, συμβάσεις, εργατικές διαφορές, αναγκαστική εκτέλεση κ.λ.π.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώπιον Εισαγγελικών, Ανακριτικών και Δικαστικών Αρχών, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων της Ποινικής Δικαιοσύνης, εντάλματα συλλήψεως, αυτόφωρη διαδικασία κ.α.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εταιρείες και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ίδρυση-λύση-μετατροπή εταιρειών, κατοχύρωση σημάτων, συμβάσεις, αγγλική νομική ορολογία κ.λ.π.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώπιον Φορολογικών και Οικονομικών Αρχών, οφειλές Εισοδήματος-Φορολογίας, διοικητικές προσφυγές, ποινικές διώξεις ενώπιον Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τακτοποίηση οφειλών κ.λ.π.

“Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης.”

Αριστοφάνης, Αρχαίος Έλληνας Τραγικός, 445-386 π.Χ.

 • Αθωωτική κρίση του 'Αρείου Πάγου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
  24/11/2019 - 17:47

  Με την υπ' αριθμ. 1652/2019 απόφαση του ‘Αρειου Πάγου (Τμήμα ΣΤ’ Ποινικό) αναιρέθηκε η καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, κάνοντας δεκτό λόγο αναίρεσης περί εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε μετά τηδημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης και σε συνδυασμό με το άρθρο 469 ΠΚ όπως σήμερα ισχύει.

  Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο εφάρμοσε αυτεπαγγέλτως ως επιεικέστερη τη διάταξη του άρθρου 469 ΠΚ, αφαιρώντας τα χρέη που προέκυπταν από εγγραφές εικονικών φορολογικών στοιχείων στον οικείο πίνακα, κρίνοντας ότι δεν θεμελιώνεται η αξιόποινη πράξη για την τέλεση της οποίας κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων με την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης αυτής είναι το συνολικό χρέος να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

  Η απόφαση έχει ως εξής:

  Περισσότερα
 • Είδη και βαθμοί συγγένειας κατά τον Αστικό Κώδικα
  20/10/2019 - 15:50

  Καταρχήν, συγγένεια εξ’ αίματος μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει:

  Περισσότερα
 • Σωματική βλάβη από αμέλεια (λ.χ. τροχαία) και υφ'όρον παύση ποινικής δίωξης
  13/10/2019 - 19:00

  Με την πλέον πρόσφατη υπ' αριθμ. 1402/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα ΣΤ Ποινικό) έκρινε ότι αξιόποινες πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια τελεσθείσες προ του μηνός Μαρτίου 2016, εμπίπτει, μετά την επιεικέστερη ποινική διάταξη του άρθρου 314 ΠΚ του νέου Ποινικού Κώδικα, στις περιγραφόμενες πράξεις του άρθρου 8 Ν. 4411/2016 παραγραφής και παύσης ποινικής δίωξης, δεχόμενη ότι πράξεις, οι οποίες με βάση τον νέο ποινικό κώδικα (Ν. 4619/2019) τιμωρούνται πλέον με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, εμπίπτουν στις διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016, εφόσον τελέστηκαν έως 31 Μαρτίου 2016.

   

  Η απόφαση έχει ως εξής:

  Περισσότερα
 • Η ελαφρυντική περίσταση του "σύννομου βίου" κατά τον Άρειο Πάγο
  06/10/2019 - 17:52

   

  Αριθμός 1466/2019

   

   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, Ε'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

   

  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Διονυσία Μπιτζούνη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.75/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια, Μαρία Βασδέκη, Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού και Στυλιανό Δαρέλλη, Αρεοπαγίτες. 

  Περισσότερα
 • Σημαντική εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
  22/09/2019 - 17:49

  Σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο» (ΑΔΑ 6Γ7Α46ΜΠ3Ζ-5ΒΣ) επισημαίνεται ότι

  Περισσότερα

Οι πελάτες μας

 
 
Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ


Free Web Hosting