ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών υπηρεσιών αναφορικά με πλήθος θεμάτων αστικής φύσεως, όπως υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κληρονομικά ζητήματα, συναινετικά διαζύγια, συμβάσεις, εργατικές διαφορές, αναγκαστική εκτέλεση κ.λ.π.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώπιον Εισαγγελικών, Ανακριτικών και Δικαστικών Αρχών, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων της Ποινικής Δικαιοσύνης, εντάλματα συλλήψεως, αυτόφωρη διαδικασία κ.α.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εταιρείες και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ίδρυση-λύση-μετατροπή εταιρειών, κατοχύρωση σημάτων, συμβάσεις, αγγλική νομική ορολογία κ.λ.π.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώπιον Φορολογικών και Οικονομικών Αρχών, οφειλές Εισοδήματος-Φορολογίας, διοικητικές προσφυγές, ποινικές διώξεις ενώπιον Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τακτοποίηση οφειλών κ.λ.π.

“Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης.”

Αριστοφάνης, Αρχαίος Έλληνας Τραγικός, 445-386 π.Χ.

 • Σωματική βλάβη από αμέλεια (λ.χ. τροχαία) και υφ'όρον παύση ποινικής δίωξης
  13/10/2019 - 19:00

  Με την πλέον πρόσφατη υπ' αριθμ. 1402/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα ΣΤ Ποινικό) έκρινε ότι αξιόποινες πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια τελεσθείσες προ του μηνός Μαρτίου 2016, εμπίπτει, μετά την επιεικέστερη ποινική διάταξη του άρθρου 314 ΠΚ του νέου Ποινικού Κώδικα, στις περιγραφόμενες πράξεις του άρθρου 8 Ν. 4411/2016 παραγραφής και παύσης ποινικής δίωξης, δεχόμενη ότι πράξεις, οι οποίες με βάση τον νέο ποινικό κώδικα (Ν. 4619/2019) τιμωρούνται πλέον με ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, εμπίπτουν στις διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016, εφόσον τελέστηκαν έως 31 Μαρτίου 2016.

   

  Η απόφαση έχει ως εξής:

  Περισσότερα
 • Η ελαφρυντική περίσταση του "σύννομου βίου" κατά τον Άρειο Πάγο
  06/10/2019 - 17:52

   

  Αριθμός 1466/2019

   

   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, Ε'ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

   

  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Διονυσία Μπιτζούνη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.75/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασιλική Ηλιοπούλου - Εισηγήτρια, Μαρία Βασδέκη, Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού και Στυλιανό Δαρέλλη, Αρεοπαγίτες. 

  Περισσότερα
 • Σημαντική εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
  22/09/2019 - 17:49

  Σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο» (ΑΔΑ 6Γ7Α46ΜΠ3Ζ-5ΒΣ) επισημαίνεται ότι

  Περισσότερα
 • Απόρριψη αγωγής προσβολής προσωπικότητας διά του Τύπου ως απαράδεκτης
  09/09/2019 - 16:34

  Αγωγή αδικοπραξίας λόγω προσβολής προσωπικότητας ΑΚ 57-59, ΑΚ 914, ΑΚ 932. Άρθρο μόνο Ν. 1178/1981 και υποχρεωτική προδικασία για το παραδεκτό της αγωγής. Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης ελλείψει προδικασίας κοινοποιήσεως εξώδικης οχλήσεως. Καταδίκη ενάγοντος στη δικαστική δαπάνη του εναγόμενου.

  Περισσότερα
 • Αθέμιτος Ανταγωνισμός Ν. 146/1914 - Έλλειψη διακριτικής δύναμης κοινόχρηστης λέξης - Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως συνεκτιμώμενης της συνολικής οπτικής, ηχητικής, χρωματικής και εννοιολογικής εντύπωσης
  02/09/2019 - 18:46

  Αθέμιτος Ανταγωνισμός Ν. 146/1914. Προσεπίκληση – Ανακοίνωση Δίκης. Πρόσθετη Παρέμβαση. Χρήση τίτλου εφημερίδας εν δυνάμει παραπλανητικού για τους αναγνώστες. Παραδεκτό προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή και προϋπόθεση ύπαρξης δύο αναγκαίων έννομων σχέσεων. Παραδεκτό πρόσθετης παρέμβασης δικαιούχου εμπορικών σημάτων. Έλλειψη ηχητικής και οπτικής ομοιότητας τίτλων εφημερίδων. Έλλειψη διακριτικής δύναμης κοινόχρηστης λέξης. Χρήση λέξεως στενά συνδεδεμένης με οικείο χώρο συναλλαγών.  Διαφορετικό εμπορικό κοινό – κύκλος πελατείας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Έλλειψη σκοπού ανταγωνισμού. Ύπαρξη πληθώρας ομότιτλων εντύπων. Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως συνεκτιμώμενης της συνολικής οπτικής, ηχητικής, χρωματικής και εννοιολογικής εντύπωσης. Μη πρόκληση μειώσεως πωλήσεων, απόσπασης πελατείας και αύξησης κύκλου εργασιών ανταγωνιστικής επιχειρήσεως. Απορρίπτει αγωγή. Δέχεται πρόσθετη παρέμβαση. Επιδικάζει δικαστική δαπάνη.

   

   

  Περισσότερα

Οι πελάτες μας

 
 
Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ


Free Web Hosting